بندگردنی تبلیغاتی برای فوجی سفارش جدید

پیش از این هم برای شرکت تهران فوکا که نماینده فوجی فیلم در ایران است از این مدل بند ها تولید کرده بودیم که اینبار با طراحی دیگری برای مراسم متفاوتی به سراغ مجموعه ما آمده اند و سفارش جدید خود را ثبت کرده اند، امیدواریم نمایشگاه پیش روی این مجموعه پربار و به همراه قرارداد های ویژه برای آنها باشد. این بند ها با بافت ریز و چاپ همرنگ با نمونه ارسال شده تولید شده اند.