چاپ بند گردن آویز نمایشگاهی

برای مدل های مختلف تبلیغات و مواجهه با مشتریان خود در فروشگاه و یا نمایشگاه چه برنامه ای دارید؟ آیا یک شرکت حمل و نقل بین المللی هستید که کارمندان شما دائم در بین مرز های مختلف حرکت می کنند و نیاز دارید آنها را از دور تشخصی دهند؟ آیا یک شرکت تولیدی هستند و نیاز دارید مارک و برند خود را به دیگران نمایش دهید؟ حتما از بند های گردن آویز استفاده کنید 🙂

تولید بند گردن آویز نمایشگاهی