جي تي آي در سال 1999 به عنوان شاخه اي از شركت دخانيات ژاپن تشكيل شد. در 40 كشور دنيا پايگاه هاي اين شركت با بيش از 24هزار كارمند بخش هاي مختلف درحال فعاليت است. محصولات اين شركت (90 برند) در حال حاضر در 120 كشور دنيا بازار دارد. جي تي آي در حال حاضر سومين گروه دخانيات جهان است. فروش 40ميليارد دلاري و توليد 430 ميليارد نخي بازار عملكرد سالانه اين شركت را تشكيل مي دهد. منبع ویکیپدیا

 

بند گردن آویز