تولید بند اویز گردنی

هر ساله مسئولین محترم و کار درست اپراتور همراه اول برای شرکت در همایش ها و نمایشگاه های مختلف از جمله نمایشگاه الکامپ به مجموعه ما سفارش دوخت،چاپ و تولید بند اویز گردنی می دهند. کیفیت چاپ رنگ سفید بر روی پارچه رنگی را می توانید با اطمینان کامل از ما بخواهید، نام، اوازه و اعتبار شرکت هایی که سفارش های خود را در مجموعه ما ثبت می کنند به شما در انتخاب کمکم خواهد کرد.

برای ما همکاری با مجموعه اپراتور همراه اول همیشه یک تجربه خوب و افتخاری بزرگ است.