نمونه بندگردن آویز برای شرکت سامسونگ

شرکت سامسونگ از برترین مجموعه های تولید کننده محصولات دیجیتال در جهان است که خوشبختانه نماینده قوی و خوش سلیقه ای در ایران دارد، انواع بند های گردن آویز تا کنون در چاپی نیک برای آن مجموعه به چاپ و دوخت رسیده است که اغلب در نمایندگی های فروش آن مجموعه برای کارت های شناسایی مورد استفاده قرار می گیرند. این بند ها بسیار ساده و مینیمال هستند اما در عین حال با طرح بر روی کارت شناسایی این افراد بسیار همخوانی دارند و شکیل می شوند.

نمونه بندگردن آویز برای شرکت سامسونگ