نمونه بند گردن آویز شرکتی | گروه الماس

این مجموعه از شرکت های بزرگ و بسیار خوش نام است که جهت شرکت در نمایشگاه این سری بند ها را به ما سفارش داده است، این بند ها با توجه به کیفیت و زیبایی نهایی که دارند  و همین طور سلیقه در انتخاب طیف مناسب قرمز رنگ بسیار جلب توجه می کنند و می توان گفت بر روی هر نوع لباسی مناسب خواهند بود.

اگر شما هم برای کارکنان خود به خصوص بخش فروش و پشتیبانی که در مقابل دیدگان مشتریان هستند سفارشی دارید، نمونه کارهای ما را از نزدیک ببینید

نمونه بند گردن آویز شرکتی