نمونه دوخت و چاپ بندگردن آویز شرکت احسانه

این بند های گردن آویز برای مراسم رسمی و همین طور نمایشگاه ها بسیار پرکاربرد هستند و شاید از خود کارت بر روی سینه کاربر بیشتر جلوه می کنند. نوع دوخت و همین طور قرار گیری لوگوی مجموعه به صورتی که کاملا در مقابل چشمان مشتریان شما باشد را می توانید در این نمونه کارت مشاهده کنید. از نظر کیفیت بند به گونه ای تولید می شود که بسیار با کیفیت و ماندگار باشد.

نمونه دوخت و چاپ بندگردن آویز شرکت احسانه