چاپ بند اویز گردنی

چرا به بند گردن اویز بند کارت شناسایی هم می گویند؟ جواب این سوال بسیار ساده هست زیرا در واقع اصل و ماهیت این نوع بندها برای شناسایی و تمایز افراد گروه ها و تیم ها از یکدیگر در تجمع های مختلف است.

بیشتر شرکت ها برای حضور در نمایشگاه تمایل بسیار زیادی به استفاده از بند اویز گردنی برای کارمندان خود دارند و پر واضح است مطلوب انها چاپی با کیفیت و تمام رنگ به صورتی که نام و برند انها از فاصله قابل دید و خواندن باشد است.

برای انجام چاپ روی انواع بند کارت شناسایی می توانید با خیال راحت به مجموعه ما اعتماد کنید یکبار امتحان برای مشتری دائم بودن کافیست.