نمونه کار بند گردن اویز

بندگردن اویز یکی از پرکاربرد ترین و شکیل ترین محصولاتی است که در برگزاری نمایشگاه ها برای تمایز قاعل شدن بین مسئولین غرفه های مختلف استفاده می شود.

نمونه کاری که در تصویر مشاهده می کنید دقیقا با ظرافت ترین و زیباترین نوع چاپ روی بند گردنی یا همان گردن اویز نمایشگاهی است. که خصوصیت بارز ان چاپ رنگ سفید روی رنگ زمینه تیره هست.

دلیل اهمیت این نوع چاپ به ان هست که زمینه تیره و نوشته سفید میزان فاصله ای که می توان از دور نوشته و نام برند شما روی بند گردنی خوانده شود افزایش میابد که این یک مزیت هست.

بند گردن اویز