نمونه چاپ فلوروسنت بر روی پارچه

این نوع چاپ در زمانی که نور فلوروسنت روشن باشد برق خاصی ایجاد میکند که بسیار جذاب خواهد بود، این نمونه چاپ استثنایی در مجموعه چاپی نیک بسیار ظریف و با کیفیت دوخته و چاپ شده است، اگر شما هم ایده ای برای چاپ بر روی پارچه با همین تکنیک دارید خوشحال می شویم که میزبان شما باشیم، این نوع چاپ نیاز به قلق ها و تکنیک های ساده ای دارد که اگر رعایت نشوند محصول خروجی به هیچ وجه زیبایی و برازندگی نخواهند داشت

قبول سفارش چاپ روی پارچه به صورت تکی و عمده انجام می شود

نمونه چاپ فلوروسنت بر روی پارچه