نمونه کار پرچم تبلیغاتی شرکت تویوتا

تویوتا برند بسیار کارکشته و مشهوری است که اغلب مغازه داران هم برای تبلیغات خودشان از نام و لوگوی این مجموعه بهره میجویند، اما لذت کار برای نماینده های اصلی این برند ژاپنی نام آشنا مزه ای دیگر دارد. امیدواریم مدیران این مشتری از خروجی کار راضی باشد.

پرچم تبلیغاتی