چاپ و دوخت روی پارچه رومبلی با پیچیدگی برش و دوخت بسیار زیاد

این یکی از نمونه کار های ظریف مجموعه چاپی نیک است که بسیار مورد توجه است، برای کسانی که به این رشته وارد هستند کاملا مبرهن است که پارچه هایی که کش می آیند هم در برش لیزر هم در دوخت سریع با دستگاه دچار مشکل می شوند، اگر فرضا هر پرچم با یک دستگاه به صورت اتوماتیک زمانی حدود 13 دقیقه، با پارچه های تایوانی و چینی ایرانی زمان بگیرد، این نمونه کار حدود نیم ساعت برای هر یک زمان گرفته است. چاپ دقیق و ظریف، هماهنگی بسیار زیاد بین دستگاه برش لیزری و همین طور دستگاه دوخت، و نکات پایانی و ظریف کاری که با دست بر روی این مورد نمونه کار انجام شده است آن را یک نمونه منحصر به فرد از نظر تکنیکی و نقطه قوت تیم ما در زمان چالش های بزرگ تبدیل کرده است. دقت در برش و تنظیم دقیق پارچه برای کمترین پرتی به دلیل قیمت این پارچه باعث خشنودی و رضایت کارفرما شده است. هزینه تولید این پرچم که کناره های آن مستطیل ساده نیست کمی بالاتر از نمونه های دیگر است، اما زمانی که پارچه ای به این ظرافت و با این سطح از کشش هم مورد بحث باشد، مسلما همه بازی تغییر خواهد کرد، همکاران بسیاری این پروژه را قبول نکردند، اما با توان تکنیکی و همین طور تجربه بالایی که از تیم چاپی نیک انتظار می رود، ما همیشه چالش های سخت و بزرگ را پذیرفته ایم و در این امور اصول جدید فرا گرفته ایم

مفتخریم که بهترین دستگاه ها را در کنار بهترین اپراتور ها و خوش فکر ترین تیم جوان در چاپی نیک کنار هم جمع کرده ایم

برای دیدن سایر نمونه های پرچم کلیک کنید

چاپ و دوخت روی پارچه رومبلی