نمونه کار چاپ روی بند گردن اویز برای شرکت آفرش

کارهای چاپی بر روی بند های گردن آویز و همین طور دوخت آنها قلق های ریزی دارد که رعایت نکردن آنها تنها موجب آزار افراد می شود اما اگر همین افراد بدون ور رفتن با بند گردن آویز و بدون اذیت شدن از این آویز به فعالیت روزانه خود ادامه دهند می توانید مطمئن شوید که این بند ها وظیفه خود را برای نمایش نام و نشان شما به درستی انجام داده اند، یکی از نمونه های مینیمال که در مجموعه چاپی نیک آماده شده است را مشاهده می کنید.

برای دیدن نمونه های بند گردن آویز بیشتر کلیک کنید

نمونه کار چاپ روی بند گردن اویز برای شرکت آفرش