کبال در لغتنامه دهخدا به معنی ریسمانی که از لیف خرما می‌بافند، آورده شده است. در گذشته کبال برای اتصال تیرها به ستون‌ها در سازه‌های چوبی استفاده می‌شده است. کبال عامل استحکام یک اتصال است؛ اتصال ستون‌هایی که می‌تواند زیربنای ساختمانی یک زندگی شاد و آرام باشد.

کبال یک سامانه درخواست آنلاین خدمات ساختمانیست. یعنی شما می‌توانیدبرای انجام دادن تعمیرات، تغییرات و هر گونه کار ساختمانی (کوچک یا بزرگ) از طریق وبسایت ما، متخصصین بررسی شده‌ای را بیابید و آن‌ها را به کار بگیرید. درست مثل دوستی که از او برای نقاشی ساختمان، متخصص کاربلدی را سراغ می‌گیرید، ما نیز به عنوان مشاوری که متخصصین زیادی را می‌شناسد می‌توانیم برای انجام کارهای شما افراد مناسبی را معرفی کنیم. از میان آن‌ها یکی را انتخاب کنید و کار خود را با خیال راحت به او بسپارید. ما متخصصین را به شما گره می‌زنیم.

نمونه های چاپ پرچم ما را ببینید

نمونه کار چاپ پرچم برای شرکت کوبال

نمونه کار چاپ پرچم برای شرکت کوبال