پرچم بزرگ تبلیغاتی 6 متری برای درب ورودی کوروش مال

تبلیغات محیطی بسیار تاثیر گذار و مفید هستند و مجتمع های تفریحی و فروشگاهی در بین محیط های شلوغ و پر رفت و آمد شهری بهترین موقعیت را برای مشتریان فراهم می آورند تا شما را ببینند. البته این تبلیغ بیشتر مربوط به خود کوروش مال و بخشی از سرویس های این مجتمع است.

 

پرچم بزرگ تبلیغاتی