پرچم رومیزی آرشیانا

از برجسته ترین شاخص های اهمیت به یک مجموعه از دید مشتریان و به خصوص شرکای تجاری آن، میزان افتخار آنها به محصولات و خدماتیست که ارائه میدهند، اگر شما هم به خدمات و محصولات مجموعه خود افتخار می کنید و اعتماد به نفس کافی برای ارائه آنها را دارید، از زدن پرچم رومیزی و تشریفاتی برای این منظور و قرار دادن آن بر روی دیوار و میز و تمامی موارد مربوط به مجموعه خودتان لحظه ای کوتاهی نکنید

برای اطلاع از نحوه چاپ، دوخت و تولید پرچم های رومیزی و تبلیغاتی کلیک کنید

نمونه کار پرچم رومیزی