چاپ بند گردن آویز برای شرکت اکسیس Axis

شرکت آکسیس از مجموعه های بنام و فعال است که سالهاست به مشتریان خود خدمات میدهد. امروز مفتخریم که بزرگترین سفارش این مجموعه به تعداد 20.000 عدد را به آنها تحویل می دهیم، این سفارش بزرگ را با کمال دقت و نظر به جزییات این بند های گردن آویز به گونه ای طراحی کردیم که افراد مختلف هم صنف ما نیز بر این ارائه دقیق و صحیح اذعان داشته اند. بند های گردن آویز این مجموعه پیش از این هم در چاپی نیک تولید شده بودند اما تنها مورد این سفارش بوده است و پس از آن جلب اعتماد، سفارش اصلی و بزرگ خود را به ما سپردند. امید داریم که برکات این کار که مجموعه کار آفرین و جاذب جوان های مستعد که در چاپی نیک و خود شرکت آکسیس فعالیت می کنند، نصیب شود.

برای دیدن نمونه کارهای بند گردن آویز ما به این صفحه مراجعه کنید

چاپ بند گردن آویز برای شرکت اکسیس Axis