چاپ فلورسنت روی پارچه

فلورسنت در نور شب بسیار جذاب و جالب است، این رنگ آمیزی بر روی پارچه به خصوص اگر طرحی دارید که برای به فرض مهمانی در شب مورد استفاده قرار خواهد گرفت می توانید این نوع چاپ روی پارچه را سفارش دهید. این پارچه ها به صورت های مختلف می توانند چاپ شوند، حتی کمی بر روی رنگ فلورسنت آنها نیز می توانید مانور دهید. برای سفارش این نوع چاپ به ما مراجعه نمایید.

چاپ فلورسنت روی پارچه