چاپ و دوخت روی پارچه و لباس کار

این یک نمونه از سفارشات لباس کار تکی شرکت است که برای لباس کار آماده شده، شما هم می توانید لباس کار همکارانتان را به ما بسپارید تا به صورت سفارشی لوگوی تبلیغاتی شما را بر روی آن قرار دهیم، البته سفارش یک عدد لباس کار به صرفه نیست و شاید بهتر باشد که برای صرفه جویی در هزینه های خود از سفارشات عمده استفاده نمایید.

سفارش دوخت و چاپ بر روی لباس کار