چاپ و دوخت روپوش و سربند

تمامی فرم های اشپزی که در مسابقه نبرد در اشپزخانه برای شرکت کنندگان فراهم شده بود توسط مجتمع چاپ ما با لوگو و اسم دو برند دیجیکالا و هواوی چاپ خوردند در کارگاه ما تمامی خدمات از برش تا دوخت و چاپ هر انچه از پارچه باشد با قیمت چاپ روی پارچه مناسب انجام می گیرد.

کیفیت چاپ و قیمت مناسب برای تمامی خدمات را در کنار هم برای شما فراهم کرده ایم و به داشتن مشتریان بزرگی چون دیجیکالا و هواوی افتخار می کنیم.