چاپ پرچم روسیه

چاپ پرچم روسیه در سه رنگ صورت میگیرد که شامل رنگ های سفیددر بالا ابی در وسط و قرمز در پایین پرچم قرار میگیرد که این سه رنگ معرف تاریخچه این کشور می باشد شما با خرید پرچم کشور روسیه از مجموعه چاپی نیک میتوانید تفاوت کیفیت را مشاهده نمایید

 

 

 

چاپ پرچم