چاپ پرچم رومانی

چاپ پرچم رومانی در سه رنگ تولید شده است که این رنگ ها به صورت عمودی می باشد که رنگ های قرمز در سمت راست زرد در وسط و ابی در سمت چپ پرچم قرار دارد که این سه رنگ تاریخچه این کشور رومانی می باشد شما با خرید پرچم کشور رومانی از مجموعه چاپی نیک میتوانید تفاوت کیفیت چاپ پرچم را مشاهده نمایید

 

 

 

چاپ پرچم