چاپ پرچم مکزیک

چاپ پرچم مکزیک در سه رنگ تولید شده است که این رنگ ها به صورت عمودی می باشد که رنگ های قرمز در سمت چپ سفید در وسط و سبز در سمت راست پرچم قرار دارد که این سه رنگ تاریخچه این کشور مکزیک می باشد شما با خرید پرچم کشور مکزیک از مجموعه چاپی نیک میتوانید تفاوت کیفیت چاپ پرچم را مشاهده نمایید

 

 

چاپ پرچم