چاپ پرچم پاکستان

چاپ پرچم پاکستان در دو رنگ تولید شده است و دارای نماد ماه و ستاره می باشد لازم به ذکر است که این رنگ ها به صورت عمودی می باشد که رنگ های  سفید در سمت چپ و سبز در سمت راست پرچم قرار دارد که این سه رنگ تاریخچه این کشور پاکستان می باشد شما با خرید پرچم کشور پاسکتان از مجموعه چاپی نیک میتوانید تفاوت کیفیت چاپ پرچم را مشاهده نمایید

 

 

 

چاپ پرچم