چاپ پرچم پرتغال پرچم

چاپ پرچم پرتغال

پرچم پرتغال برای اولین بار در ۳۰ ژوئن ۱۹۱۱ به رسمیت شناخته شد.به عنوان پرچم غیر نظامی و پرچم استان و نشان ملی شناخته می‌شود و پرچم پرتغال همچنین دارای تناسب ۲:۳ می‌باشد.این پرچم دارای ترکیب رنگ سبز و قرمز عمودی با نشان زرد رنگ در وسط می باشد.

 

چاپ پرچم پرتغال پرچم

 

چاپ پرچم