خدمات ساخت عروسک های گل چینی

همکاران خوش ذوق ما در کنار خدمات چاپ اگر سفارش ساخت عروسک های تزیینی هم داشته باشید همراه با رنگ امیزی با دست انجام خواهند داد.

این نوع رنگ امیزی با دست کار چینی نیاز به دقت و صرف حوصله بسیار دارد ما به واسطه استفاده کردن از بهترین نوع رنگ به دنبال بالاترین درصد رضایت مشتری هستیم.