نمونه بند گردنی

این یکی از نمونه های عالی در زمینه بند گردنی به شمار می رود که در طول این چند سال از آن تولید کرده ایم، نمونه ای با رنگ بندی زیبا، خروجی مناسب، ترکیب عالی و نشیمن لوگو کنار متن به صورت ترکیبی جذاب که هم قابل خواندن و هم قابل تفکیک هستند

بند گردنی