کاری لاکچری برای سفارت آلمان

همیشه به اینکه بهترین کیفیت را داشته ایم افتخار کرده ایم و نمونه کارهایمان گواه این موضوع است، با توجه به اینکه پرچم یکی از مهمترین تولیدات ماست و همین طور موجب شده است با تولیدات خاص خود مورد توجه سفارت های مختلف قرار گیرد، اگر به نمونه کارهای ما دقت کنید بسیاری از تولیدات ما به صورت تخصصی برای سفارت های کشور های مختلف انجام می شود. نمونه های خاصی که برای تولید آنها باید همه چیز از الگو و نوع دوخت، حتی رنگ و پیوستگی دوخت دور پرچم هم برای همین پروژه درست شده است.

دوخت پرچم برای سفارت آلمان