حدودا چقدر باید هزینه پرچم کنیم؟

هزینه پرچم

حدودا چقدر باید هزینه پرچم کنیم؟

خب مسلما این سوال که حدودا چقدر باید هزینه پرچم کنیم؟ برای همه ما پیش آمده است به خصوص که این محصول در مدل ها و سایز های مختلف ارائه می شود، البته المان جنس پارچه و کیفیت چاپ را هم باید به این موارد افزود، هیچ پرچمی از تولیدی های داخل ایران با دیگری قابل قیاس نیستند. اما به هر حال هر چه باشد باید سعی کنیم یک تعادل بین آنها بیابیم، به یاد داشته باشید که موارد زیادی هستند که بر روی قیمت یک پرچم اثر می گذارند، تعداد سفارش یکی از آنهاست.

المان های تاثیر گذار بر هزینه پرچم

  • کیفیت کار و تولید کارگاهی که پرچم را به آن سفارش داده اید
  • جنس پارچه و نخ استفاده شده در پرچم که تاثیر مستقیم بر ماندگاری و همین طور شستشوی آن دارد
  • نوع دوخت و استفاده از تجهیزات دوخت مناسب این کار با کیفیت
  • تیراژ و تعداد سفارش
  • نوع و ساختار پرچم، اینکه رومیزی یا مخروطی با یکدیگر تفاوت قیمت فاحشی دارند

پس به صورت خلاصه می توان گفت “هیچ وقت قیمت درست و حسابی و مشخص نخواهیم داشت” خیر این طور نیست، حداقل برای چاپی نیک اینطور نیست، ما همیشه سعی می کنیم رنج مشخص قیمتی را داشته باشیم که بیان کننده اعتبار و تجربه ما در چاپ و دوخت پرچم است.

یک حدود قیمت برای پرچم

لطفا پیش از سفارش تماس بگیرید تا از تغییرات قیمت به روز پرچم مطمئن شوید

نوع پرچم رومیزی تک ۱۰ تا ۵۰ عدد تیراژ
پرچم روميزي زمینه سفید وسط چاپ ۱۸۹۰۰ ۱۶۹۰۰

 

پرچم روميزي تمام چاپ (تمپلات) ۲۳۹۰۰ ۲۱۹۰۰
نوع پرچم تشریفات تک ۲ تا ۵ عدد تیراژ
پرچم تشريفات وسط چاپ ۱۶۹۰۰۰ ۱۵۹۰۰۰

 

پرچم تشریفات تمام چاپ (تمپلات) ۲۱۴۰۰۰ ۲۰۴۰۰۰
لیست قیمت انواع پرچم کشورها و ملل

 

نوع پرچم تک ۱۰ تا ۵۰ عدد تیراژ
پرچم رومیزی کشورها ۲۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰

 

پرچم تشریفات کشورها ۲۰۰۰۰۰
جدول ابعاد و لیست قیمت پرچم ایران

 

نوع پرچم ابعاد قیمت تیراژ با تخفیف ویژه
پرچم رومیزی ایران ۱۹×۲۹ ۱۵۰۰۰

 

پرچم تشریفات ایران ۹۰×۱۵۰ ۹۵۰۰۰

 

پرچم اهتزاز ایران افقی ۷۰×۱۲۰ ۱۰۰۰۰

 

پرچم اهتزاز ایران افقی ۹۰×۱۵۰ ۱۵۰۰۰

 

پرچم اهتزاز ایران افقی ۱۲۰×۲۴۰ ۲۰۰۰۰

 

پرچم اهتزاز ایران افقی ۱۴۰×۲۴۰ ۲۵۰۰۰

 

پرچم اهتزاز ایران عمودی ۱۰۰×۲۰۰ ۱۵۰۰۰

 

پرچم اهتزاز ایران عمودی ۱۰۰×۳۰۰ ۲۰۰۰۰

 

پرچم اهتزاز ایران عمودی ۱۰۰×۴۰۰ ۲۵۰۰۰

 

پرچم اهتزاز ایران عمودی ۱۰۰×۴۰۰ ۳۵۰۰۰