چاپ پرچم توسط دستگاه – ویدئو

چاپ پرچم توسط دستگاه دیجیتال - ویدئو

چاپ پرچم توسط دستگاه دیجیتال – ویدئو

دستگاه پیشرفته چاپ روی پرچم به روش سیلک با استفاده از تکنولوژی های جدید مانند انتقال دیجیتال تصویر به دستگاه، نمونه ایست که در ویدئو زیر می بینید، هر چند روش های دیگری از چاپ روی پرچم نیز این روزا استفاده می شوند اما شاید رایج ترین و شایع ترین روش در اغلب نقاط دنیا به دلیل ارزان بودن تجهیزات، همین روش چاپ سیلک باشد که نمونه های جدید آن چاپ روی پرچم توسط دستگاه دیجیتال نیز به وجود آمده اند تا هم سرعت و هم کیفیت کار چاپی را بالاتر ببرند.

برای سفارش چاپ روی پرچم به مجموعه چاپی نیک کلیک کنید