نمونه کارها

چاپ روی پرچم PMI تولید پرچم

چاپ پرچم سنگاپور

چاپ پرچم سنگاپور رنگ سبز در چاپ پرچم کشورهای غیر مسلمان یعنی ثروت طبیعی، جنگل و یا کشاورزی. در چاپ پرچم کشورهای آفریقایی رنگ سیاه، نشان دهنده سیاه پوست بودن مردم آن کشورهاست. رنگ زرد در پرچم بعضی از کشورها به معنی معدن، ثروت زیرزمینی و یا خورشی…
چاپ روی پرچم PMI تولید پرچم

چاپ پرچم رومانی

چاپ پرچم رومانی چاپ پرچم رومانی در سه رنگ تولید شده است که این رنگ ها به صورت عمودی می باشد که رنگ های قرمز در سمت راست زرد در وسط و ابی در سمت چپ پرچم قرار دارد که این سه رنگ تاریخچه این کشور رومانی می باشد شما با خرید پرچم کشور رومانی از …
چاپ روی پرچم PMI تولید پرچم

چاپ پرچم روسیه

چاپ پرچم روسیه چاپ پرچم روسیه در سه رنگ صورت میگیرد که شامل رنگ های سفیددر بالا ابی در وسط و قرمز در پایین پرچم قرار میگیرد که این سه رنگ معرف تاریخچه این کشور می باشد شما با خرید پرچم کشور روسیه از مجموعه چاپی نیک میتوانید تفاوت کیفیت را مشاهد…
چاپ روی پرچم PMI تولید پرچم

چاپ پرچم هلند

چاپ پرچم هلند چاپ پرچم کشور هلند در سه رنگ چاپ می شود که دارای رنگ های قرمز در بالا سفید در وسط و آبی در پایین پرچم قرار دارد که این سه رنگ معرف تاریخچه این کشور هلند می باشد شما با خرید پرچم کشور هلند از مجموعه چاپی نیک میتوانید تفاوت کیفیت چاپ…
چاپ روی پرچم PMI تولید پرچم

چاپ پرچم مکزیک

چاپ پرچم مکزیک چاپ پرچم مکزیک در سه رنگ تولید شده است که این رنگ ها به صورت عمودی می باشد که رنگ های قرمز در سمت چپ سفید در وسط و سبز در سمت راست پرچم قرار دارد که این سه رنگ تاریخچه این کشور مکزیک می باشد شما با خرید پرچم کشور مکزیک از مج…
چاپ روی پرچم PMI تولید پرچم
چاپ پرچم مالزی
چاپ پرچم لهستان
چاپ پرچم لبنان
چاپ پرچم گرجستان
چاپ پرچم ترکیه
چاپ و دوخت پرچم

چاپ روی پرچم PMI

چاپ پرچم PMI چاپ روی پرچم PMI