نوشته‌ها

نمونه پرچم های عجیب دنیا

5 حقیقت جالب در مورد پرچم که تا بحال نمی دانستید

پرچم آب‌سنگ حلقوی بیکینی

پرچم این مجمع الجزایر سنگی که از مشتقات جزایر مارشال به شمار می روند درست مانند پرچم آمریکاست با این تفاوت که ستاره های مشکی رنگی بر روی آن قرار داده اند تا همیشه یادگار فجایعی باشد که آزمایش های هسته ای آمریکا برای این جزیره به بار آورده است. این مجموعه جزایر را می توان به دلیل شرایط نابسامانی که سموم مختلف در آن به بار آورده است و همین طور از بین رفتن شرایط توریستی نمونه ای دانست از اشتباهات بزرگ بشری

نمونه پرچم های عجیب دنیا

پرچم صلح و جنگ فیلیپین

پرچم فیلیپین در زمانی که کشور در حالت جنگ و غم باشد برعکس و به صورتی که نوارهای آبی آن و نوارهای قرمز آن به سمت بالا تغییر میکند، نصب می شود:

پرچم فیلیپین

 

نمونه کارها