نمونه کارها

چاپ پرچم هلند چاپ پرچم

چاپ پرچم تاجیکستان

چاپ پرچم تاجیکستان پرچم تاجیکستان پرچمی سه رنگ است که در بالا سرخ، در وسط سفید، و در پایین سبز است. در وسط نوار سفید نشانی قرار دارد که متشکل از تاج و هفت ستارهٔ پنج پر می‌باشد. این پرچم در ۲۴ نوامبر سال ۱۹۹۲ به تصویب رسیده است.   …
چاپ پرچم هلند چاپ پرچم

چاپ پرچم پرتغال

چاپ پرچم پرتغال پرچم پرتغال برای اولین بار در ۳۰ ژوئن ۱۹۱۱ به رسمیت شناخته شد.به عنوان پرچم غیر نظامی و پرچم استان و نشان ملی شناخته می‌شود و پرچم پرتغال همچنین دارای تناسب ۲:۳ می‌باشد.این پرچم دارای ترکیب رنگ سبز و قرمز عمودی با نشان زرد رنگ در وسط م…
چاپ پرچم هلند چاپ پرچم

چاپ پرچم پاکستان

چاپ پرچم پاکستان چاپ پرچم پاکستان در دو رنگ تولید شده است و دارای نماد ماه و ستاره می باشد لازم به ذکر است که این رنگ ها به صورت عمودی می باشد که رنگ های  سفید در سمت چپ و سبز در سمت راست پرچم قرار دارد که این سه رنگ تاریخچه این کشور پاکستان م…
چاپ پرچم هلند چاپ پرچم

چاپ پرچم بلغارستان

چاپ پرچم بلغارستان       چاپ پرچم
چاپ پرچم هلند چاپ پرچم

چاپ پرچم فرانسه

چاپ پرچم فرانسه       چاپ پرچم
چاپ پرچم هلند چاپ پرچم

چاپ پرچم سوئد

چاپ پرچم سوئد رنگ سبز در چاپ پرچم کشورهای غیر مسلمان یعنی ثروت طبیعی، جنگل و یا کشاورزی. در چاپ پرچم کشورهای آفریقایی رنگ سیاه، نشان دهنده سیاه پوست بودن مردم آن کشورهاست. رنگ زرد در پرچم بعضی از کشورها به معنی معدن، ثروت زیرزمینی و یا خورشید است. ر…
چاپ پرچم هلند چاپ پرچم

چاپ پرچم سنگاپور

چاپ پرچم سنگاپور رنگ سبز در چاپ پرچم کشورهای غیر مسلمان یعنی ثروت طبیعی، جنگل و یا کشاورزی. در چاپ پرچم کشورهای آفریقایی رنگ سیاه، نشان دهنده سیاه پوست بودن مردم آن کشورهاست. رنگ زرد در پرچم بعضی از کشورها به معنی معدن، ثروت زیرزمینی و یا خورشی…
چاپ پرچم هلند چاپ پرچم

چاپ پرچم رومانی

چاپ پرچم رومانی چاپ پرچم رومانی در سه رنگ تولید شده است که این رنگ ها به صورت عمودی می باشد که رنگ های قرمز در سمت راست زرد در وسط و ابی در سمت چپ پرچم قرار دارد که این سه رنگ تاریخچه این کشور رومانی می باشد شما با خرید پرچم کشور رومانی از …
چاپ پرچم هلند چاپ پرچم

چاپ پرچم روسیه

چاپ پرچم روسیه چاپ پرچم روسیه در سه رنگ صورت میگیرد که شامل رنگ های سفیددر بالا ابی در وسط و قرمز در پایین پرچم قرار میگیرد که این سه رنگ معرف تاریخچه این کشور می باشد شما با خرید پرچم کشور روسیه از مجموعه چاپی نیک میتوانید تفاوت کیفیت را مشاهد…
چاپ پرچم هلند چاپ پرچم

چاپ پرچم هلند

چاپ پرچم هلند چاپ پرچم کشور هلند در سه رنگ چاپ می شود که دارای رنگ های قرمز در بالا سفید در وسط و آبی در پایین پرچم قرار دارد که این سه رنگ معرف تاریخچه این کشور هلند می باشد شما با خرید پرچم کشور هلند از مجموعه چاپی نیک میتوانید تفاوت کیفیت چاپ…