نمونه کارها

چاپ و دوخت کلاه تیم های ورزشی
چاپ کلاه Z2
چاپ روی لیوان یا ماگ تبلیغاتی

چاپ روی لیوان طرح سنتی سبز

چاپ روی لیوان طرح سنتی سبز چاپ روی لیوان طرح سنتی سبز  
چاپ روی لیوان یا ماگ

چاپ روی لیوان طرح سنتی

چاپ روی لیوان طرح سنتی چاپ روی لیوان طرح سنتی  
چاپ روی لیوان

چاپ روی لیوان طرح گل و بلبل

چاپ روی لیوان طرح گل و بلبل چاپ روی لیوان طرح گل و بلبل  
چاپ روی لباس و تی شرت
چاپ روی لیوان یا ماگ تبلیغاتی

چاپ روی لیوان طرح انرژی

چاپ روی لیوان طرح انرژی