بند گردن آویز

   بند گردن آویز یک تکه

   بند گردن آویز دو تکه

   بند گردن آویز سه تکه

   بند مدال

   چاپ ربان

چاپ روی لیوان

   چاپ روی لیوان سرامیکی

   چاپ روی لیوان دسته قلبی

   چاپ روی لیوان حرارتی

   چاپ روی لیوان سفالی

   چاپ روی لیوان شیشه ای

   چاپ روی زیر لیوانی

گالری نمونه کارهای چاپ تیشرت

در ادامه برخی از تصاویر تیشرت های چاپ شده در مجموعه چاپی نیک را خواهید دید.

برای سفارش میتوانید با کارشناسان چاپی نیک تماس بگیرید.