بند گردن آویز

   بند گردن آویز یک تکه

   بند گردن آویز دو تکه

   بند گردن آویز سه تکه

   بند مدال

   چاپ ربان

چاپ روی لیوان

   چاپ روی لیوان سرامیکی

   چاپ روی لیوان دسته قلبی

   چاپ روی لیوان حرارتی

   چاپ روی لیوان سفالی

   چاپ روی لیوان شیشه ای

   چاپ روی زیر لیوانی

پاک کردن برچسب روی شیشه، چگونه لیبل از روی شیشه پاک کنیم؟

پاک کردن برچسب روی شیشه

پاک کردن برچسب روی شیشه، بسته به نوع چاپ، می‌تواند دشوار یا آسان باشد. در برخی موارد، ممکن است با استفاده از روش‌های ساده مانند شستشو با آب گرم و صابون، بتوان چاپ را پاک کرد. در برخی موارد دیگر، ممکن است نیاز به استفاده از مواد شیمیایی قوی‌تر یا روش‌های مکانیکی مانند خراش دادن […]