بند گردن آویز

   بند گردن آویز یک تکه

   بند گردن آویز دو تکه

   بند گردن آویز سه تکه

   بند مدال

   چاپ ربان

چاپ روی لیوان

   چاپ روی لیوان سرامیکی

   چاپ روی لیوان دسته قلبی

   چاپ روی لیوان حرارتی

   چاپ روی لیوان سفالی

   چاپ روی لیوان شیشه ای

   چاپ روی زیر لیوانی

معرفی انواع رنگ برای چاپ روی پارچه

انواع رنگ برای چاپ روی پارچه

در طی سال‌های اخیر نه تنها شاهد پیشرفت‌های بسیاری در زمینه دستگاه‌های چاپ و روش‌های انجام این فرآیند بوده‌ایم، بلکه در عرصه تولید مرکب‌های ویژه چاپ روی پارچه نیز پیشرفت‌های چشمگیری صورت گرفته است. انواع رنگ برای چاپ روی پارچه را در ادامه توضیح داده‌ایم. با دگرگون شدن و گسترش روش‌های مختلف چاپ، مرکب‌ها و […]